Στο πλαίσιο του έργου EMPOWERING αναπτύχθηκε από το ΚΑΠΕ ένα ευχρηστο εργαλείο σε περιβάλλον excel το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε Δήμο να δημιουργήσει τόσο ένα αξιόπιστο αρχείο για την καταγραφή των καταναλώσεων ενέργειας, όσο και να παράξει εύκολα ένα ισοζύγιο ενέργειας για δεδομένο έτος αναφοράς.

Το εργαλείο καθώς και τα στοιχεία του παραδείγματος είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Case_study_data_collection&BEI_elaboration_tool

Pin It on Pinterest

Share This