Pentru a combate schimbările climatice, UE a decis reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu 40% până în 2030.

Prin Convenția Primarilor, orașele, provinciile și regiunile pot contribui la atingerea acestui obiectiv, în timp ce accelerează decarbonizarea locală.

Angajamentul se axează, de asemenea, pe consolidarea rezistenței locale la impactul schimbărilor climatice, precum și la accesul cetățenilor la o energie sigură, durabilă și accesibilă.

Aflați mai multe despre conventie și planul de acțiune asociat în aceste slide-uri educaționale.

Bine ați venit in cadrul Conventiei Primarilor pentru Clima & Energie

Pin It on Pinterest

Share This