Εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη ΒΕΙ των ΣΔΑΕΚ

Στο πλαίσιο του έργου EMPOWERING αναπτύχθηκε από το ΚΑΠΕ ένα ευχρηστο εργαλείο σε περιβάλλον excel το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε Δήμο να δημιουργήσει τόσο ένα αξιόπιστο αρχείο για την καταγραφή των καταναλώσεων ενέργειας, όσο και να παράξει εύκολα ένα...

Pin It on Pinterest