Započnite s Sporazumom gradonačelnika
i  Akcijskim planom prilagodbe klimatskim promjenama  

Edukacija

Dobrodošli u Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju

Dobrovoljna posvećenost ostvarivanju klimatskih i energetskih ciljeva EU-a

U sklopu borbe protiv klimatskih promjena, EU je odlučio smanjiti emisije stakleničkih plinova za 40 % do 2030.

Kroz Sporazum gradonačelnika, gradovi, općine i regije mogu doprinijeti ostvarenju tog cilja te usto ubrzati lokalnu dekarbonizaciju.

Sporazum je usmjeren i na jačanje lokalne otpornosti na učinke klimatskih promjena, kao i na pristup građana sigurnoj, održivoj i povoljnoj energiji.

U ovoj obrazovnoj prezentaciji saznat ćete više o sporazumu i povezanim akcijskim planovima.

Obrazovanje je razvijeno u sklopu EU projekta EMPOWERING, empowering2020.eu

Predavanje traje 3-5 minuta.

Od pokretanja do danas

Sporazum gradonačelnika pokrenula je Europska komisija 2008. godine radi postizanja europskih ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova za 20 % do 2020.

Inicijativa Prilagodba gradonačelnika pokrenuta je 2014. kako bi pojačala usmjerenost lokalnih vlada na prilagodbu klimatskim promjenama.

Zatim su 2015. te inicijative spojene u novi Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, koji nastoji ostvariti cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40 % do 2030. U novu inicijativu uključeno je obećanje za usvajanje mjera za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima te osiguranje pristupa svim građanima sigurnoj, održivoj i povoljnoj energiji.

Inicijativa trenutačno broji 7700 (novih i starih) potpisnika, a sada se širi i izvan Europe. Dosad je omogućila smanjenje emisija stakleničkih plinova za prosječno 23 % (izraženo u ekvivalentu CO2 u 2016.).

Zajednica Sporazuma

Provedba Sporazuma gradonačelnika podrazumijeva usvajanje pristupa odozdo prema gore, što povezuje lokalna i regionalna tijela i dionike u dobrovoljnoj posvećenosti ostvarenju klimatskih i energetskih ciljeva EU-a, što uključuje i povećanje otpornosti na utjecaje klimatskih promjena.

Sporazum omogućuje veću izloženost lokalnim inicijativama, što je olakšano zajednicom sporazuma koju čine potpisnici (lokalna tijela sastavljena od demokratski izabranih predstavnika), koordinatori (javna tijela koja pružaju strateške smjernice, tehničku i financijsku potporu) i podržavatelji (organizacije koje umrežavaju, promiču i podupiru potpisnike).

Zajednica sporazuma usto postaje globalna jer se širi na niz regija izvan Europe.

Sporazum korak po korak

Postupak povezan sa sporazumom slijedi ove korake:

1

 • Početak političke obveze nakon potpisa Sporazuma gradonačelnika.

 • Rad na određujućim ambicijama i ciljevima.

2

 • Definiranje akcijskog plana unutar 2 godine, koji uključuje Referentni inventar emisija, opasnost od klimatskih promjena i procjenu ranjivosti.

 • Provedba praktičnih mjera.

3

 • Predaja nadzornog izvješća svake 2 godine.

 • Neprestan rad na procjeni i prilagodbi prioriteta.

 

Image source: Covenant of Mayors – Europe Office

Pretvaranje riječi u djela

Politička obveza pretvara se u praktična djela formiranjem Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP), koji se prije 2015., kada je obnovljen Sporazum gradonačelnika, zvao Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP).

Mjere ublažavanja u sklopu akcijskog plana usmjerene su na emisije stakleničkih plinova iz konačne potrošnje energije u sektorima pod lokalnom upravom, gdje su općinske, tercijarne i stambene zgrade te transport obvezni sektori.

Mjere prilagodbe klimatskim promjenama* obuhvaćaju analizu potencijalnih opasnosti i procjenu ranjivosti koje bi mogle predstavljati prijetnju ili prouzročiti štetu gradu, općini ili regiji. Uključeno je i utvrđivanje očekivanih utjecaja klimatskih promjena bez prilagodbe.

Osim toga, okvir sporazuma obuhvaća pristup sigurnoj, održivoj i povoljnoj energiji, uključujući energetsko siromaštvo. Trenutno se razvija potrebne smjernice.

*što je poseban dio u slučaju SEAP-a

Sadržaj SECAP-a

Sveobuhvatna strategija za lokalni rad na ublažavanju i prilagodbi, uključujući utvrđivanje ciljeva, dionika, financiranja itd.

Rad na ublažavanju uključuje:

 • Referentni inventar emisija (BEI), koji sadrži emisije stakleničkih plinova za referentnu godinu.
 • Planirane aktivnosti ublažavanja i procjenu posljedične uštede energije, proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i smanjenje razina CO2.
 • Inventare praćenja emisija (MEI), odnosno praćenje statusa emisija stakleničkih plinova svake dvije godine.

Rad na prilagodbi uključuje*:

 • Semafor prilagodbe, odnosno samoprocjenu stanja postupka prilagodbe klimatskim promjenama.
 • Procjenu rizika i ranjivosti, koja procjenjuje opasnosti (npr. toplinske valove, oluje, šumske požare), ranjivosti (socioekonomske, fizičke i okolišne) te očekivane utjecaje klimatskih promjena po sektoru bez prilagodbe.
 • Radnje za prilagodbu koje su planirane uz vremenske rokove i imaju zadane odgovornosti.

*što je poseban dio u slučaju SEAP-a

Potpora Ureda Sporazuma gradonačelnika potpisnicima

 • Službe za korisnike stručne u raznim područjima.
 • Događaji za izgradnju kapaciteta, npr. webinari, radionice, financijske radne skupine, program za twinning gradova.
 • Dijeljenje kapaciteta unutar Sporazuma, npr. forumi, knjižnica resursa.
 • Financijska potpora, uključujući interaktivni vodič o financiranju.

Više na stranici www.sporazumgradonacelnika.eu

Još informativnih prezentacija nalazi se na stranici empowering2020.eu/hr/

 

Prezentacije

Revizija SEAP izrada SECAP

Dr. sc. Vedran Kirinčić & Mia Dragović, MBA, Pula, 13. srpnja 2018.

Revizija SEAP izrada SECAP

Dr. sc. Vedran Kirinčić & Mia Dragović, MBA, Pula, 18. rujna 2018. 

Uloga Akcijskih planova energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP)

Dr. sc. Vedran Kirinčić,  Pula, 29. svibanja 2018. 

Revizija SEAP izrada SECAP

Dr. sc. Vedran Kirinčić & Mia Dragović, MBA, Pula, 29. svibanja 2018.

Pin It on Pinterest

Share This