Gyűjtsük össze, elemezzük és kövessük nyomon
a SECAP adatait

Oktatás

Minden az adatokról szól!

Milyen adatok szükségesek az Kiindulási Kibocsátáskészlethez?

A Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP)* elkészítésével a Polgármesterek Szövetségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalás gyakorlati intézkedésekké alakul. Az Akciótervhez kapcsolódóan elkészül az Kiindulási Kibocsátáskészlet, hogy dokumentálásra kerüljön a bázisév során az üvegházhatású gázok kibocsátásának helyzete.

A következő néhány percben ismerjék meg az Kiindulási Kibocsátáskészletet és az ahhoz szükséges adatokat!

Az EMPOWERING projekt keretében elkészült oktatási anyag, empowering2020.eu

A lecke 5-10 percet vesz igénybe.

*mely a 2015-ben módosított Polgármesterek Szövetsége előtt a Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) nevet viselte.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése

Az Akcióterv mitigációs része (SECAP) a végső energiafelhasználásból származó üvegházhatást okozó gázok kibocsátására összpontosít a település különböző szektoraiban.

A mitigációs rész tartalma:

 1. CO2 kibocsátás* a bázisévben (referencia).
 2. A tervezett mitigációs intézkedések és a becsült energia-megtakarítás, a megújuló energiatermelés és a CO2 csökkentés mértéke.
 3. A CO2 kibocsátás állapotának kétévente történő nyomon követése és végső csökkentés.

*vagy az üvegházhatású gázok CO2-egyenértékben kifejezett kibocsátása

Kiindulási Kibocsátáskészlet, BEI

A Kiindulási Kibocsátáskészlet az első lépés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, mivel a bázisévre vonatkozólag számszerűsíti a kibocsátott CO2 mennyiségét. Ez a kulcsfontosságú ágazatok, valamint a területen működő egyéb opcionális szektorok esetében történik.

A BEI a végső energiafogyasztáson alapul, beleértve az önkormányzati és a nem önkormányzati energiafelhasználást is. Ez magában foglalja az épületek és létesítmények, valamint a közlekedés kapcsán keletkező közvetlen kibocsátásokat. Valamint a fogyasztott villamos energia, fűtés és hűtés termeléséhez kapcsolódó közvetett kibocsátásokra is vonatkozik.

Két lehetőség van a BEI adatok megállapítására:

 • Tényleges adatok gyűjtése. Ez az opció erősen ajánlott!
 • Az adatok becslése. Csak akkor, ha a tényleges adatok nem állnak rendelkezésre. Ebben az esetben a feltételezéseknek meg kell felelniük a Polgármesterek Szövetsége követelményeinek. A BEI földrajzi határa a helyi önkormányzat adminisztratív határa.

Bázisév

A bázisév az a referenciaév, amelyre a leltár vonatkozik, és amelyekre az adatokat számszerűsítik. A bázisévi kibocsátást és a tárgyévben elért csökkentett kibocsátást hasonlítja össze.

Javasoljuk az 1990-es évet bázisévként használni, hogy összhangban legyen az uniós célkitűzésekkel, mint ahogyan az üvegházhatású gázok 40% -os csökkentésére vonatkozó 2030-as célok esetében is. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az a legközelebbi év kerül kiválasztásra, ahol átfogó és megbízható adatok állnak rendelkezésre.

Egyéb információ érdekében az egy főre jutó mutatók kiszámításához az adott régió lakosainak számát vesszük figyelembe.

Energiafelhasználás

Az önkormányzat alá tartozó szektorok végső energiafelhasználásra vonatkozó adatok gyűjtése, ahol a kulcsszektorok (kötelezőek) a következők:

 • Önkormányzati épületek – épületek és létesítmények, amelyek középületek vagy az önkormányzat tulajdonában vannak, pl. iskolák, rendőrség, kórházak stb.
 • Szolgáltató szektor épületei – magukban foglalják a szolgáltató vállalkozások, bankok, kereskedelmi és kiskereskedelmi cégek, magániskolák, kórházak stb épületeit
 • Lakóépületek – épületek, amelyeket elsősorban lakhatási célokra használnak.
 • Közlekedés – pl. önkormányzati gépjárműpark és helyi tömegközlekedés.

Az egyes energiahordozók energiafelhasználásának meghatározása, beleértve:

A végfelhasználóknak szállított villamos-energia (a tanúsított zöld villamos energia vétele)

 • A végfelhasználóknak szállított hő (pl. távfűtés és hűtés)
 • A végfelhasználók által felhasznált fosszilis tüzelőanyagok
 • A végfelhasználók által felhasznált megújuló energia

Energiafelhasználás

A helyileg termelt energiát – a megújuló és nem megújuló energiaforrásokból is – be lehet vonni a BEI-be bizonyos kritériumok* alapján.

A helyi energiatermelés tervezésekor figyelembe veszik a helyi kibocsátási tényezőket, amelyeket a helyi villamosenergia- és fűtés/hűtés fogyasztásra alkalmaznak.

Ezeket az adatokat arra is használják, hogy szemléltessék a helyben termelt energia arányát a teljes energiafelhasználáshoz képest, ahol a megújuló energiaforrások aránya külön jelenik meg.

* A kritériumok szerint az üzem nem szerepel az Európai Emissziókereskedelmi Rendszerben (ETS) vagy hogy a kapacitás nem haladja meg a 20 MW-ot.

CO2 kibocsátás

Az egyes energiahordozók CO2 -kibocsátását úgy számítják ki, hogy megszorozzák az energiafogyasztást a megfelelő kibocsátási tényezővel – tonna CO2 vagy CO2 egyenérték*/ MWh villamos energiában kifejezve.

A kibocsátási tényezőket két megközelítéssel lehet kiszámítani :

 • Standard kibocsátási tényezők (IPCC), amelyek az egyes tüzelőanyagok szén-tartalmán alapulnak, és fedezik az üzemanyag végső felhasználását.
 • Életciklus-elemzési (LCA) kibocsátási tényezők, amelyek az üzemanyag végső felhasználása mellett az ellátási lánc összes kibocsátására is kiterjednek, azaz az üzemanyag kiaknázása, szállítása és feldolgozása során keletkező kibocsátások.

Alapértelmezett kibocsátási tényezők állnak rendelkezésre a különböző tüzelőanyagok esetében, de kiválaszthatjuk a helyi környezethez jobban megfelelő kibocsátási tényezőket is.

A villamosenergia és fűtés/hűtés-re vonatkozó helyi kibocsátási tényezőket a helyi energia termelési szerkezet alapján. Ahhoz, hogy bemutassuk a nemzeti villamosenergia-hálózat szerkezetében bekövetkezett változások hatását, ki kell fejezni a villamos energia nemzeti kibocsátási tényezőjét.

*CO2 egyenértékeket használnak, ha más üvegházhatású gázokat és CO2 – t is figyelembe veszünk

Útmutató és sablonok

Az aláírók támogatására az Alapkibocsátási Leltár teljesítéséhez az alábbi dokumentumok hasznosak.

Általános tudnivalók: www.covenantofmayors.eu

Előadások

SEAP Nyomonkövetés

Maksi Csaba, Magyar Környezetgazdaságtani Központ.

Pin It on Pinterest

Share This