Colectați, analizați și înregistrați date pentru PAEDC

Educaţie

Totul tine de date!

Ce date sunt necesare pentru Inventarul de Emisii de Referință?

Angajamentul Pactului Primarilor este transpus în acțiuni practice prin stabilirea unui Plan de Acțiune privind Energia Durabila și Clima (PAEDC)*. În planul de acțiune, efectuați un inventar de emisii de referință pentru a documenta starea emisiilor locale de gaze cu efect de seră în cursul unui an de referință.

Nu sunt necesare decat câteva minute pentru a afla despre Inventarul de Emisii de Bază și ce date sunt necesare.

Acest material a fost elaborat in cadrul proiectului  European EMPOWERING, empowering2020.eu

Lectia are durata de 5-10 minute.

*care inainte de Pactul Primarilor revizuit in 2015 se numea Plan de Actiune pentru Energie Durabila (PAED)

Atenuarea emisiilor de GES (gaze cu efect de sera)

Partea de atenuare din planul de acțiune (PAEDC) se concentrează asupra emisiilor de GES provenite din utilizarea finală a energiei în sectoarele aflate sub autoritatea locală.

Partea privind atenuarea include:

 1. Emisiile de CO2* din anul de baza (referinta).
 2. Actiuni de atenuare planificate si economiile de energie rezultate din acestea, productia de energie din surse regenerabile si reducerea de emisii de CO2.
 3. Actiuni ulterioare implementate la fiecare 2 ani privind stadiul emisiilor de CO2, si reducerea finala in anul tinta vizat.

*sau emisiile de GES exprimate in echivalent CO2

Inventarul Emisiilor de Baza (IEB)

Inventarul Emisiilor de Baza constituie punctul de plecare al atenuarii emisiilor de GES deoarece constituie punctul de cuantificare al cantitatii de CO2 emise, pe parcursul anului de baza. Acest lucru se face pentru sectoarele cheie precum si pentru sectoarele optionale operationale in teritoriul vizat.

IEB se bazează pe consumul final de energie, incluzând atât consumul energetic municipal, cât și cel necomercial. Acesta acoperă emisiile directe provenite din arderea combustibilului în clădiri și în instalații, precum și în transporturi. Se referă, de asemenea, la emisiile indirecte legate de producția de electricitate, încălzire și răcire care sunt consumate pe teritoriu.

Exista doua alternative pentru a gasi date pentru IEB:

 • Colectarea datelor actuale. Optiunea cea mai recomandata!
 • Estimarea datelor. Doar cand nu exista disponibile date actuale. In acest caz, estimarile trebuie sa fie conforme cu cerintele Pactului Primarilor.

Granitele geografice ale IEB sunt granitele administrative ale autoritatii locale.

Anul de baza

Anul de bază este anul de referință la care se referă inventarul dvs. și pentru care datele sunt cuantificate. Emisia din anul de bază este comparată cu reducerea realizată în anul țintă.

Este recomandat să utilizați anul 1990 ca an de bază pentru a fi în concordanță cu obiectivele UE, cum ar fi obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 față de 1990. Daca acest lucru nu este posibil, va fi selectat anul urmator pentru care sunt disponibile date complete și fiabile.

Alte informații de interes este numărul de locuitori din regiunea în cauză pentru a calcula indicatorii pe cap de locuitor.

Energia utilizata

Puteți colecta date privind consumul final de energie pentru sectoarele sub autoritatea locală, unde sectoarele cheie (obligatorii) sunt :

 • Clădiri publice – clădiri și facilități publice sau deținute de autoritatea locală, de ex. birouri guvernamentale, școli, secții de poliție, spitale etc.
 • Clădiri terțiare – include servicii precum birouri ale companiilor private, bănci, activități comerciale și de vânzare cu amănuntul, școli private, spitale etc.
 • Clădiri rezidențiale – clădiri care sunt utilizate în principal în scopuri rezidențiale.
 • Transporturi – de ex. parcul auto municipal și transportul public local.

Specificați consumul de energie pentru fiecare transportator de energie, inclusiv :

 • Electricitatea livrată utilizatorilor finali (se poate menționa achiziția de energie electrică certificată verde)
 • Căldura și racirea livrate utilizatorilor finali (de exemplu, încălzirea și răcirea centralizată)
 • Combustibili fosili consumați de utilizatorii finali
 • Energiile regenerabile consumate de utilizatorii finali

Energia furnizata

Sunteți în măsură să includeți în IEB, în conformitate cu anumite criterii, energia produsă local – atât din surse de energie regenerabile, cât și din surse ne-regenerabile de energie*.

Producția locală de energie este luată în calcul la calcularea factorilor locali de emisie, care se aplică consumului local de energie electrică și căldură / recire.

Aceste date sunt, de asemenea, utilizate pentru a vizualiza proporția de energie produsă local în comparație cu consumul total de energie, unde ponderea surselor de energie regenerabilă este prezentată separat.

* Criteriile sunt ca instalatia sa nu fie inclusa in Schema de Comercializare Europeana a Emisiilor ( (ETS) sau ca capacitatea acesteia sa nu depaseasca 20MW.

Emisiile de CO2

Emisiile de CO2 sunt calculate pentru fiecare transportator de energie inmultind consumul de energie cu factorul de emisii corespunzator exprimat fie in tone de CO2 sau in echivalent CO2* pe MWh de energie.

Factorii de emisii pot fi calculate in 2 feluri:

 • Factorii de emisie standard (IPCC), care se bazează pe conținutul de carbon al fiecărui combustibil și acoperă utilizarea finală a combustibilului.
 • Factorii de emisie pentru evaluarea ciclului de viață (LCA), care, pe lângă utilizarea finală a combustibilului, acoperă și toate emisiile din lanțul de aprovizionare, și anume emisiile provenite din exploatarea, transportul și prelucrarea combustibilului.

Factorii de emisie standard sunt disponibili pentru diferiți combustibili, însă puteți alege și factorii de emisie mai adecvați pentru contextul dvs. local.

Trebuie să calculați factorii locali de emisie pentru electricitate și căldură / răcire, pe baza mixului local de producere a energiei. Pentru a arăta, de asemenea, efectul modificărilor în mixul național de rețele electrice, trebuie să precizați factorul național de emisie pentru electricitate.

*echivalentul de CO2 se va utiliza daca luati in calcul si gazele cu effect de sera ca fiind tot CO2

GHID si sabloane

Pentru sprijinirea semnatarilor in elkaborarea Inventarului de Emisii de Baza, puteti folosi urmatoarele documente utile.

 • In sectiunea de biblioteca online as Biroului Pactului Preimarilor www.covenantofmayors.eu/support/library
  • Un ghid privind IEB – Ghidul “Cum să dezvolți un plan de acțiune privind energia și climatul durabil (PAEDC)”. PARTEA 2 – Inventarul emisiilor de baza (IEB) și Evaluarea riscului și vulnerabilității (ERV)
  • Se poate găsi șablonul PAEDC, unde trebuie introduse date.
 • Exista si un sablon Empowering pentru colectarea datelor privind energia utilizata si energia furnizata, https://empowering2020.eu/collect-analyse-register-data

Pentru sprijin general, vizitati www.covenantofmayors.eu

Bune practici

Instrument pentru colectarea și dezvoltarea datelor din PAEDC

În cadrul proiectului Empowering, a fost elaborat un instrument convenabil de către Centrul pentru Economia Surselor Regenerabile de Energie (CRES).

Materiale și legături

Fiți pregătiți pentru inundații, valuri de căldură și alte efecte ale schimbărilor climatice.

Biblioteca online a Convenției Primarilor a publicat o broșură interesantă privind adaptarea la schimbările climatice

Pin It on Pinterest

Share This