Familiarizați-vă cu Pactul Primarilor și
Planul de acțiune privind energia durabilă și clima

Educaţie

Bine ați venit in cadrul Conventiei Primarilor pentru Clima & Energie

Un angajament voluntar pentru a atinge indicatorii climatici si energetici ai UE

Pentru a combate schimbările climatice, UE a decis reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu 40% până în 2030.

Prin Convenția Primarilor, orașele, provinciile și regiunile pot contribui la atingerea acestui obiectiv, în timp ce accelerează decarbonizarea locală.

Angajamentul se axează, de asemenea, pe consolidarea rezistenței locale la impactul schimbărilor climatice, precum și la accesul cetățenilor la o energie sigură, durabilă și accesibilă.

Aflați mai multe despre conventie și planul de acțiune asociat în aceste slide-uri educaționale.

Acest material a fost elaborat in cadrul proiectului  European EMPOWERING, empowering2020.eu

Lectia are durata de 3-5 minute.

De la lansare pana la momentul actual

Pactul primarilor a fost lansat în 2008 de către Comisia Europeană pentru a atinge obiectivele UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în 2020.

In 2014 a fost introdusă Inițiativa Primarilor Adapt pentru a spori accentul guvernelor locale asupra adaptării la schimbările climatice.

În 2015, inițiativele au fost îmbinate cu noua Convenție a Primarilor pentru Climă și Energie, urmărind atingerea țintelor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în anul 2030 cu 40%. Noul angajament a inclus, de asemenea, un angajament de a adopta abordări privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și pentru a asigura accesul tuturor cetățenilor la o energie sigură, durabilă și accesibilă.

În total, în prezent există peste 7.700 de angajamente (vechi și noi) semnate, care acum provin și în țări din afara Europei. Până în prezent, acest lucru a dus la o reducere a emisiilor de GES în medie cu 23% (exprimată în echivalent CO2 în 2016).

Comunitatea Conventiei

Punerea în aplicare a Pactului Primarilor înseamnă adoptarea unei abordări de jos in sus, care să reunească autoritățile locale și regionale și părțile interesate să se angajeze voluntar să atingă obiectivele UE în materie de climă și energie, inclusiv prin sporirea rezilienței la efectele schimbărilor climatice.

Angajamentul dă o voce mai puternică inițiativelor locale, facilitată de comunitatea conventiei inclusiv de catre semnatari (autoritățile locale constituite în mod democratic de reprezentanții aleși), coordonatorii (autoritățile publice care oferă îndrumare strategică, suport tehnic și financiar) și suporterii (reteaua de asociatii, promovarea și sprijinirea semnatarilor).

Comunitatea Conventiei este, de asemenea, extinsa la nivel global, răspândindu-se în mai multe regiuni din afara Europei.

Conventia (Pactul) pas cu pas

Procesul de aderare la conventie (pact) implica urmatoarele etape:

1

 • Angajament (asumare) politica prin semnarea Conventiei (Pactului) Primarilor.
 • Definirea ambitiilor si a tintelor.

2

 • Stabilirea unui plan de actiune in timp de 2 ani care sa include un inventor al emisiilor de baza si riscul de schimbare climatica precum si evaluarea vulnerabilitatii.
 • Implementarea solutiilor.

3

 • Transmiterea raportului de monitorizare la fiecare 2 ani.
 • Activitate continua de evaluare si re-ajustare a prioritatilor.

 

Image source: Covenant of Mayors – Europe Office

Transpunerea in actiuni

Angajamentul politic este transpus în acțiuni practice prin stabilirea unui Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC), care înainte de Pactul Primarilor revizuit din 2015 a fost denumit Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED).

Partea de atenuare din planul de acțiune se concentrează asupra emisiilor de GES provenite din utilizarea energiei finale în sectoarele aflate sub autoritatea locală, în care clădirile municipale, clădirile terțiare, clădirile rezidențiale și transporturile sunt sectoare obligatorii.

Partea privind adaptarea la schimbările climatice* cuprinde analizarea potențialelor pericole și evaluarea vulnerabilității care ar putea constitui o amenințare sau un prejudiciu potențial pentru orașul, provincia sau regiunea în cauză. Identificarea efectelor preconizate ale schimbărilor climatice fără adaptare este, de asemenea, inclusă.

În plus, cadrul pactului cuprinde accesul la o energie sigură, durabilă și accesibilă, inclusiv sărăcia energetică. Ghidul în acest sens este în curs de dezvoltare.

*care constituie o parte separata din PAED (Planul de Actiune pentru Energie Durabila)

Continutul PADC-urilor

O strategie generală pentru eforturile locale de atenuare și adaptare, inclusiv definirea obiectivelor, părților interesate, finanțare, etc.

Proiectul de atenuare include:

 • Inventarul privind emisiile inițiale (BEI), care cuprinde emisiile de GES în anul de referință (referință).
 • Acțiunile de atenuare planificate și economiile de energie estimate, producția de energie regenerabilă și reducerea emisiilor de CO2.
 • Monitorizarea stocurilor de emisii (MEI), care reprezintă o monitorizare la fiecare doi ani a statutului emisiilor de GES.

Continutul PADC-urilor (a continuat)

 • Proiectul de adaptare include*:
 • Tablou de bord privind adaptarea, care reprezintă o autoevaluare a statutului procesului de adaptare la schimbările climatice.
 • Evaluarea riscurilor și a vulnerabilității prin evaluarea riscurilor de pericol (de ex. valuri de căldură, furtuni, incendii forestiere), vulnerabilități (socio-economice, fizice și de mediu) și impactul schimbărilor climatice preconizate fără adaptare pe sector.
 • Acțiuni de adaptare planificate împreună cu intervalele de timp și responsabilitățile atribuite.

*care constituie o parte separata din PAED (Planul de Actiune pentru Energie Durabila)

Sprijin acordat semnatarilor de catre Biroul Pactului (conventiei) Primarilor

 • Helpdesk-uri cu diferite expertize.
 • Evenimente de consolidare a capacitatii, cum ar fi webinarii, workshop-uri, grupuri de lucru privind finantarea, program de infratire intre orase.
 • Impartasirea capacitatii pactului si anume: forumuri de discutii, biblioteca de resurse.
 • Sprijin financiar, inclusive ghid interactiv de finantare.
 • Pentru mai m ulte informatii viziteaza www.covenantofmayors.eu
 • Alte prezentari cu scop educational pot fi gasite la empowering2020.eu/education

 

Prezentari

Vrei să întocmești un PAEDC? Noi vă punem la dispoziție pașii necesari realizării acestuia!

În cadrul acestor ateliere municipalitățile participante și-au dezvoltat abilitățile de întocmire a planurilor de acțiune pentru energie durabilă și climă (PAEDC).

Creșterea gradului de conștientizare privind inițiativa UEConvenția Primarilor pentru Climă și Energie

Florin AndronescuAgenția Locală a Energiei Alba, 22 august 2018, Pietra Neamt.

Perspective europenepentru energiesiclima

Gabriela Macoveiu, Director Comunicare, InovaresiCooperareExterna. Piatra Neamt, 22.08.2018.

Pin It on Pinterest

Share This