Pe parcursul anului 2018, au avut loc mai multe ateliere de instruire din cadrul programului de îmbunătățire a capacității autorităților locale în domeniul eficienței energetice și adaptării climatice. În cadrul acestor ateliere municipalitățile participante și-au dezvoltat abilitățile de întocmire a planurilor de acțiune pentru energie durabilă și climă (PAEDC). Noi vă oferim materialele suport pentru atelierele susținute:

Pin It on Pinterest

Share This